۴۲ درصد از کل معاملات الکترونیکی در اختیار ۵ کارگزار

آمار معاملات ۹ ماهه ۹۷ نشان می دهد سهم معاملات برخط از معاملات نرمال بیش از ۵۴ / ۳۷ درصد بوده است.

به گزارش راهبرد بانک، در ۹ ماهه ۹۷ از ۱۰۶ کارگزار فعال در بورس، ۱۰۲ کارگزار در معاملات آنلاین فعال بوده اند.

  بر اساس این گزارش ۴۴ / ۴۲  درصد از کل معاملات الکترونیکی در ۵ کارگزاری انجام شده است که به ترتیب کارگزاری های مفید با   ۲ / ۲۲ درصد، آگاه با ۸۷۵ / ۸ درصد، فارابی با ۳۲ / ۵ درصد ، مبین سرمایه با ۲۴ / ۳ درصد و تدبیرگران فردا  با ۸۱ / ۲ درصد رتبه های اول تا پنجم را به نام خود ثبت کردند.

همچنین از کل معاملات، بیش از ۷۳۴ هزار میلیارد ریال خرید و فروش الکترونیکی بوده است که ۷ / ۳۱  درصد کل خرید و فروش است.

بنابراین گزارش، ارزش کل خرید و فروش در ۹ ماهه ۹۷، بیش از ۲ هزار  و ۳۱۴ میلیارد ریال بوده است.

براین اساس، ارزش خرید و فروش خرد و بلوک معادل ۵ / ۸۴   درصد کل معاملات بوده است. همچنین ارزش خرید و فروش عمده  ۴۴ / ۳   درصد از معاملات و ارزش خرید و فروش سایر ابزارهای نوین مالی ۱۲  درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده است.

 

۲۵ درصد از کل معاملات در اختیار ۵ کارگزار

 

این گزارش می افزاید: تعداد ۵ شرکت کارگزاری ۸۳ / ۲۴ درصد کل ارزش معاملات را از ابتدای سال تا پایان آذر ۹۷ به خود اختصاص دادند.

شرکت های کارگزاری کارگزاری مفید با ۵۶ / ۸ درصد، کارگزاری صبا تامین با ۴۵ / ۴ درصد، کارگزاری بانک پارسیان با ۲۲ / ۴ درصد، کارگزاری آگاه  با ۰۴ / ۴  درصد و کارگزاری خبرگان سهام  با ۵۶ / ۳ درصد در رتبه های اول تا پنجم این جدول قرار دارند.

منبع: روابط عمومی بورس تهران