اقتصاد کشور را معطل سوئیفت اروپایی نکنید

یک اقتصاد دان با انتقاد از رویه دولت در معطل گذاشتن تصمیمات اقتصادی خود به راه‌اندازی سوئیفت اروپائی گفت: معقولانه نیست که تصمیم‌های اقتصادی کشور را معطل وعده اروپائیان بگذاریم.

به گزارش راهبرد بانک،اکنون پس از خروج و کارشکنی آمریکا در برجام تمام تلاش دولت این است که با راه‌اندازی سوئیفت اروپایی «اس‌پی‌وی» اشکالاتی را که با خروج آمریکا از برجام به‌وجود می‌آید برطرف کند در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که سوئیفت اروپایی چقدر مفید است و چرا اروپا وارد این بازی می‌شود؛ در این زمینه کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق دیدگاههای خود را مطرح کرده است.:

وی با ابراز اینکه در این زمینه دو بحث وجود دارد؛ یکی اصل وجود چنین سازو کاری است و بحث بعدی عملیاتی شدن سوئیفت اروپایی یا «اس‌پی‌وی» در عالم واقع است گفت: در مورد مبحث اول قطعا اگر دنیا توافق کند از ساختارهایی که یک کشور همچون آمریکا، تنها بازی‌گردان آن است و می‌تواند به وسیله آن اعمال نفوذ کند، خود را رها کند به لحاظ امنیتی برای همه کشورهای دنیا از کشورهای  اروپائی گرفته تا چین و روسیه  به صرفه و مفید خواهد بود.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه اگر روزی غیرت کشورهای دنیا از جمله اروپا بر انگیخته شود راه‌اندازی سوئیفتی در مقابل سوئیفت آمریکائی چیز بعیدی نیست گفت:‌ آمریکا به صورت قلدر مآبانه و تحکم آمیز همه نیات و منویات  خود را به صورت یکجانبه به همه دینا با استفاده از چنین اهرمهای که در اختیار دارد  تحمیل می‌کند و در واقع همه دنیا مجبور به تبعیت از سیاستهای آمریکا هستند و دنیا از جمله اروپائیان به این نتیجه رسیدند که این یک جانبه گرائی آمریکا امنیت اقتصادی آنها را تهدید می‌کند.

کامران ندری در مورد بخش دوم یعنی چقدر به ایجاد چنین سازوکاری خوش بین است گفت: اما در مورد اینکه اروپا چه اقداماتی برای رهایی از یک‌جانبه‌گرایی آمریکا انجام داده است؛‌ بنابر هر علتی تا کنون اروپائیان نخواسته اند که از زیر بار تحکم سیاستهای آمریکا خارج شوند و در واقع سیاست خارجی اروپائی  یعنی تبعیت از آمریکا و این جای تعجب دارد که چرا اروپا تا کنون با توجه به زیر ساختهای مناسبی که دارد  نخواسته از زیر بار این ذلت خود را خارج کند و بتواند بر اساس منافع و اهداف خود سیاستهای خارجی خود را تنظیم کند.

وی با اشاره به سابقه رابطه اروپائیان با آمریکا  گفت: در زمینه سوئیفت اروپائی بعید است کشورهای اروپائی بخواهند رویکردشان را به صورت جدی آن هم به خاطر ایران تغیر بدهند.

* راه‌اندازی سوئیف اروپائی تضمین‌کننده امنیت اروپا 

این کارشناس اقتصادی  با یادآوری این نکته که راه‌اندازی سوئیفت اروپائی تنها برای مسأله ایران نیست بلکه تأمین کننده امنیت اروپا نیز هست گفت: برخی از کارشناسان اروپائی نیز به این مسأله اذعان کرده‌اند که امنیت اروپا با راه‌اندازی سوئیفت حفظ  می‌شود به خصوص در دوره ترامپ  که اقدامات یک جانبه آمریکا به شدت اروپا را تهدید می‌کند.

کامران ندری با تصریح براینکه اروپائیان بیشتر به دنبال یک راهکار موقتی برای گذار از دوره ترامپ هستند  تا بتوانند اثرات تخریبی این دوره نشأت گرفته از اقدامات یکجانبه ترامپ را  کاهش بدهند گفت: به این صورت بعید است که اروپا خواسته باشد دست  به اقدامات دائمی و بلند مدت بزند تا روابط خود با آمریکا را تحت شعاع آن قرار دهد در حالی که راه‌اندازی سوئیفت یک اقدام بلند مدت است و تردید اروپا نیز  در این زمینه از اینجا نشات می‌گیرد که اروپا نگران آینده روابط خود با آمریکا است.

این استاد دانشگاه با ابراز اینکه اگر سوئیف اروپائی یا هر سازوکاری به جز سازکارهای دیکتارتور مآبانه آمریکا شکل بگیرد نه تنها ایران بلکه همه کشورهای مستقل و آزادی‌خواه دیگر جهان  نیز از آن استقبال می‌کنند گفت:‌ اما دولت ایران نباید خود را معطل و دلخوش راه‌اندازی سوئیفت اروپائی کند به ویژه اکنون که علی رغم گذشت  این مدت اروپائیان تا کنون اقدام عملی جدی  در این زمینه انجام ندادند.

وی با تصریح بر اینکه زیاد به راه‌اندازی اس پی وی حداقل در کوتاه مدت خوش بین نیست گفت:‌‌ هیچ کدام از کشورهای اروپائی تا کنون حتی حاضرنشدند دفتر اس پی وی در کشورشان مستقر شود و در همین ابتدا بر سر این موضوع اختلاف نظر جدی دارند بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد سازو کار سوئیفت اروپائی  در مدت کوتاه به نتیجه برسد.

* معقولانه نبودن تصمیم‌گیری بر اساس رؤیاهای اروپائی

ندری با تذکر به دولتمردان نسبت به تصمیم‌گیری براساس تشکیل سوئیفت اروپائی گفت:‌ حد اقل در حال حاضر تشکیل سوئیف اروپائی یک رویا برای اروپا است و معقولانه نیست دولت بر اساس آزوها و رویاهای  اروپا برای اقتصاد کشور تصمیم گیری وبرنامه ریزی کند.

این استاد دانشگاه با تذکربه اینکه علوم اقتصادی از سنخ علم نظری نیست گفت: مهترین علت شکست دولت در عرصه اقتصادی برنامه‌ریزی بدون توجه به واقعیتها و تصمیم‌گیری و مدیریت بر اساس وعده‌ها و بدون توجه واقعیتهای بیرونی است.

وی افزود:  در حالی که وزیر امور خارجه در مجلس تأکید دارد که نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب CFT مشکلات حل شود،رئیس جمهور می‌گوید ۲۰ درصد ارزانی با پیوستن به این نهاد به وجود می‌آید.

کامران ندری با اظهار نگرانی از این اظهارات گفت: اینها نکاتی است که به شدت باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی است؛ زیرا برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بایستی بر اساس واقعیتهای موجود صورت بگیرد و الا  چوب این اغماض را در اینجا نیز همچون برجام خواهیم خورد.

این استاد دانشگاه با تأکید مجدد بر این نکته معنای این حرف صرف نظر کردن از اس پی وی در صورت محقق شدن نیست گفت: بلکه منظور این است که تصمیمات بر اساس واقعیتهای عینی و نگاه به سابقه آمریکا و اروپا باشد. بنابراین برای ایجاد چنین سازوکاری نباید تعهد جدیدی داده شود یا کشور را مجبور به پذیرش تعهدات جدیدی چون FATF  کرد چراکه اینکه تا چه حد اروپائیان پای راه‌اندازی اس پی وی بمانند و مقابل اقدامات یکجانبه آمریکا بیاستند محل ابهام و اشکال است.

منبع: تسنیم