حجم نقدینگی از ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان گذشت

بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی در مهرماه امسال به یک هزار و ۶۹۳ هزار میلیارد تومان (۱۶ تریلیون و ۹۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال) رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۷ درصد افزایش دارد.

به گزارش راهبرد بانک، براساس گزیده های آمارهای اقتصادی بانک مرکزی که عصر یکشنبه منتشر شد، این میزان نقدینگی از ابتدای امسال ۱۰.۷ درصد رشد کرده است.

از این میزان نقدینگی، سهم پول ۲۴۲ هزار میلیارد تومان (۲ تریلون و ۴۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال) و سهم شبه پول که سپرده های نگهداری شده در بانکهاست بیش از ۱۴۵۱ هزار میلیارد تومان (۱۴ تریلیون و ۵۱۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال) است.

با این اوصاف، حجم پول در بازه زمانی یکسال منتهی به مهر امسال ۴۷.۷ درصد و شبه پول ۱۷.۲ درصد رشد دارد.

همچنین بر پایه این آمار، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در پایان مهرماه امسال بیش از ۸۳۰ هزار میلیاد تومان (۸۳۰۳ هزار میلیارد ریال) بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۲.۲ درصد رشد ثبت کرده است.

در این بازه زمانی، میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز با رشد ۲۰.۹ درصدی نسبت به مهرماه پارسال به ۲۹۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بدهی بخش غیردولتی نیز با رشد ۱۸ درصدی در یکسال منتهی به مهرماه امسال به یک هزار و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان (۱۱ تریلیون و ۷۶۳ هزار میلیارد ریال) رسیده است.

همچنین در این مدت، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مهرماه امسال به ۴۵۱ هزار میلیارد تومان (۴ تریلیون و ۵۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال) رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۶۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۶.۲ درصد افزایش است.

بر پایه این آمار، بدهی‌های ارزی بانک مرکزی نیز در مهرماه امسال بیش از ۲۲۲ هزار میلیارد تومان (۲ تریلیون و ۲۲۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال) اعلام شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۹.۲ درصد افزایش دارد.

منبع: بانک مرکزی