محدودیت تراکنش روی کد ملی مشتریان بانک اجرا شد

اعمال سقف تراکنش روی کد ملی مشتریان که از اوایل آذرماه در شبکه بانکی کشور آغاز شده بود، تکمیل شد و از این پس از فرد می تواند در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان در شبانه روز در بستر سامانه شتاب تبادل مالی داشته باشد

به گزارش راهبرد بانک،، یازدهم آذرماه بود که  در گزارشی اعلام شد وعده رئیس کل بانک مرکزی درباره محدودیت تراکنش روی کد ملی شهروندان از اوایل آذرماه اجرایی شده است. شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اجرای این فرآیند را از بانک های کوچک که مشتریان کمتری نسبت به بانک های دولتی و بزرگ دارند، کلید زد و به تدریج این برنامه روی سامانه شتاب با افزودن بانک های متوسط انجام شد.
اکنون پیگیری های ایرنا نشان می دهد بانک های بزرگ نیز این محدویت را در انتقال مبادلات مالی برای مشتریان خود اعمال کرده اند و به طور رسمی این کار از ۱۷ آذرماه اجرایی شده است.
با این اقدام که در گام نخست برای مبارزه پولشویی و تامین مالی تروریسم و در گام بعدی با هدف جلوگیری از گردش بالای نقدینگی با هدف ساماندهی بازار ارز انجام شده است، هر شهروند در شبانه روز می تواند از هر کارت بانکی حداکثر به میزان ۵۰ میلیون تومان خرید الکترونیکی با پایانه های فروشگاهی داشته باشد.
این محدودیت برای هر کد ملی با هر میزان کارت بانکی در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان است؛ از آنجا که بیش از ۸۰ درصد تراکنش ها ارقامی کمتر از سقف تعیین شده است، انتظار می رود مشکلی در فرآیندها و دادوستدهای روزانه مردم پیش نیاید.
با این حال ابزارهای دیگر پرداخت شبکه بانکی یعنی انواع چک و سامانه های ساتنا و پایا همچنان برقرار است و کسانی که قصد دارند در مبالغ بالاتر از این سقف ها مبادله مالی داشته باشند، می توانند با مراجعه به شعب بانکی آن را دنبال کنند.