دادوستد ۵۸۷ میلیارد سهمی بورس در ۱۳۶ روز معاملاتی

بیش از ۵۸۷ میلیارد سهم و حق تقدم از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۳۶ روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار دادوستد شده است.

به گزارش راهبرد بانک، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۳۶ روز معاملاتی تعداد ۵۸۷ میلیارد و ۸۷۶ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۹۷۶ هزار و ۵ میلیارد ریال در ۵۰ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۴۴۳ دفعه در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۴۰۵میلیارد و ۴۰۳میلیون سهم به ارزش ۱۰۱۸هزار و ۴۶۱میلیارد ریال در ۲۴میلیون و ۱۲۴هزار و ۲۲۴نوبت در بازار اول؛ ۱۷۱میلیارد و ۴۶۷میلیون سهم به ارزش ۷۸۴هزار و ۹۶۶میلیارد ریال در ۲۵میلیون و ۷۰۸هزار و ۱۷۴نوبت در بازار دوم؛ ۵۸میلیون و ۶۰۰هزار برگه به ارزش ۵۶هزار و ۷۵۹میلیارد ریال در ۱۴هزار و ۹۷۰نوبت در بازار بدهی، ۱۳۴میلیون و ۶۱۰هزار قرارداد به ارزش ۹۵۳میلیارد ریال در ۵۵هزار و ۹۲۸نوبت در بازار مشتقه و ۱۰میلیارد و ۸۱۴میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۱۴هزار و ۸۶۷میلیارد ریال در ۳۶۳هزار و ۱۴۷نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است، تاکنون ۱۳۰هزار و ۹۸۸واحد رشد، ‌معادل ۷۳.۳۲ درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۳۱۳هزار و ۴۹واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۹۱هزار و ۲۳۷واحد و شاخص بازار دوم با رشد ۲۸۴هزار و ۲۷۴واحدی به ترتیب ۶۸.۱۶و ۸۲.۳۶درصد افزایش داشته‌اند.