رشد ۲۴.۲ درصدی کشته شدگان تصادفات رانندگی در نوروز ۹۷

آمار منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد که در نوروز امسال تعداد افراد کشته شده ناشی از حوادث رانندگی یک هزار و ۳۴ نفر بوده که در مقایسه با نوروز سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش راهبرد بانک،آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی که از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر شده نشان می دهد که تعداد افراد کشته شده در جاده های درون شهری ۲۱۹ نفر، برون شهری ۷۳۲ نفر، جاده رو ۸۲ نفر و نامعلوم یک نفر بوده است.

براین اساس مجموع افراد کشته شده بر اثر تصادفات رانندگی در نوروز امسال یک هزار و ۳۴ نفر اعلام شده است. این در حالی است که این رقم برای نوروز سال قبل ۸۷۴ نفر بوده است. در سال ۱۳۹۷، تعداد افراد کشته شده در جاده های درون شهری ۱۷۷ نفر، برون شهری ۶۴۰ نفر، جاده رو ۵۵ نفر و نامعلوم ۲ نفر بوده است.

با توجه به این آمار، میانگین تعداد افراد کشته شده بر اثر تصادفات رانندگی در نوروز امسال ۵۱.۷۰ نفر بوده که این رقم برای سال قبل از آن ۴۱.۶۲ محاسبه شده است. البته پزشکی قانونی توضیح داده است که طرح نوروز امسال ۲۰ روز و طرح نوروز سال قبل ۲۱ روز بوده است که دلیل آن نیز وجود سال کبیسه در سال ۱۳۹۵ بوده است. همچنین این سازمان درصد رشد را براساس میانگین روزانه محاسبه کرده است.

این آمار نشان می دهد که بالاترین رقم تصادفات منجر به فوت در روزهای دهم و سیزدهم فروردین ماه با ۶۵ نفر بوده و کمترین آن نیز مربوط به روز ۱۵ فروردین ماه با ۳۴ نفر بوده است. قوه قضاییه نرخ دیه هر مرد مسلمان برای امسال را ۲۷۰ میلیون در ماه‌های عادی و ۳۶۰ میلیون تومان در ماه‌های حرام اعلام کرده است.