بهیار مقدم نماینده تام‌الاختیار وزارت اقتصاد در پیگیری دستورات رییس جمهور شد- تصویر

به گزارش راهبرد بانک، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی طی حکمی سید رازق بهیار مقدم معاون آن دفتر را به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت اقتصاد برای پیگیری دستورات رییس جمهور منصوب کرد. در متن حکمی که از سوی «امیرتقی تهرانی»، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، صادر شده آمده است: به استناد بند ۹ […]

به گزارش راهبرد بانک، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی طی حکمی سید رازق بهیار مقدم معاون آن دفتر را به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت اقتصاد برای پیگیری دستورات رییس جمهور منصوب کرد.

در متن حکمی که از سوی «امیرتقی تهرانی»، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، صادر شده آمده است: به استناد بند ۹ بخشنامه معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رییس جمهور و نظر به تصمیمات متخذه در جلسه هماهنگی نمایندگان پیگیری دستگاه‌های اجرایی در حوزه دفتر رییس جمهور و با عنایت به تجارب مفید و ارزنده جنابعالی، به عنوان "نماینده تام الاختیار" این وزارتخانه به منظور پیگیری کلیه مکاتبات واصله از حوزه یاده شده، اخذ پاسخ از واحدهای ذیربط این سمت منصوب می شوید. بدیهی است، ضمن پیگیری مناسب و بموقع مکاتبات، گزارش اقدامات به عمل آمده در مورد رسیدگی، پیگیری و پاسخ های ارسالی را نیز به صورت نوبه‌ای (یک ماهه/ سه ماهه) برای استحضار وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کنند.