فیلم/وزیر راه و شهرسازی

2/5 میلیون خانه در کشور وجود دارند که فرسوده اند و باید فورا بازسازی شوند، اصلا وضع این واحدها خوب نیست

به گزارش راهبرد بانک :رستم قاسمی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در تهران سالانه کمتر از ۱۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده ساخته شده است! گفت: ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در تهران توسط شهرداری تهران، منجر به کاهش قیمت مسکن و اجاره در شهر تهران خواهد شد.