مهلت دو هفته ای وام اشتغالزایی

سرپرست استانداری تهران تاکید کرد: پس از دو هفته و با تشخیص کمیته تشکیل شده اگر بانکی در اعطای وام به متقاضیان اشتغالزایی تعلل کند اعتباری که در اختیار آنها قرار داده شده به سایر بانک هایی که در این بخش بخوبی عمل کردند منتقل می شود

به گزارش راهبرد بانک،ه  شکرالله حسن بیگی روزگذشته در پانزدهمین کارگروه تخصصی اشتغال استانداری تهران گفت: بانک ها باید شرایط جنگ اقتصادی که اکنون دشمن علیه کشور دنبال می کند را درک کنند و با اهتمام بیشتری در اعطای وام به اشتغالزایی متقاضیان فعال شوند.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه ناخواسته وارد جنگ اقتصادی و روانی شده ایم افزود: در این جلسه تاکید شد بانک ها براساس معیارهای قانونی و شرایط اضطرار عمل کنند همانگونه که در شرایط هشت سال جنگ تحمیلی همه تصمیم گیری ها بر مبنای جنگ بود، اکنون نیز باید همانگونه عمل کنیم.
سرپرست استانداری تهران تصریح کرد: طرح هایی که برای توسعه اشتغال پیشنهاد می شود باید بسرعت تعیین تکلیف شود و نباید درخواست کننده در این مسیر معطل بماند.
حسن بیگی با انتقاد از زمان بر بودن تایید اعطای تسهیلات به متقاضیان گفت: هنوز درخواست های سال ۹۶ و اعتبارات سال گذشته را بررسی می کنیم و این مساله برای استان تهران به عنوان الگوی سایر استان ها و پایتخت کشور زیبنده نیست. 
وی از تشکیل کمیته ای در خصوص بررسی وضعیت رسیدگی به درخواست متقاضیان وام اشتغال خبر داد و یادآور شد: مسئولیت این کمیته با محوریت مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری، بازرسی استانداری و بخش حقوقی است.
سرپرست استانداری تهران در این نشست از بانک های کشاورزی و توسعه تعاون نام برد که در پرداخت تسهیلات به اشتغالزایی خوب عمل کرده ان