قائم مقام بانک مرکزی: اقتصاد کشور بانک محور است

قائم مقام بانک مرکزی، اقتصاد کشور را بانک محور خواند و گفت: استمرار فعالیت ‌های واسطه‌ گری و حمایت ‌گرانه بانک‌ها از تولید منوط به رعایت مدیریت منابع و مصارف، مدیریت ریسک‌های نقدینگی و اعتباری و تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی است.

به گزارش راهبرد بانک، روز جمعه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد، اکبر کمیجانی در گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه افزود: با وجود تنگناهای اعتباری فرآروی نظام بانکی درسال‌های اخیر، همچنان بیش از ۸۰ درصد از تامین مالی اقتصاد توسط شبکه بانکی انجام می‌شود‌، در حالیکه انتظار می ‌رود رویکرد نظام بانکی بر تامین مالی کوتاه مدت و بنگاههای خرد و کوچک و متوسط متمرکز باشد و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی نیز تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را بر عهده گیرند. 
به گفته وی، همگام با افزایش نسبت نقدینگی به تولید در سال های اخیر، نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی نیز افزایش یافته است. 
کمیجانی، با اشاره به رویکردهای کلی بانک مرکزی در هدایت منابع در چارچوب حمایت از تولید و اشتغال با توجه به وضعیت رکود اقتصادی و حمایت از تامین مالی خرد خانوارها، از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح ‌های اشتغال ‌زا، حمایت از تامین مالی بخش‌ های مسکن و کشاورزی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد و مصرفی خانوار (زیر ۵۰ میلیون تومان) به عنوان از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در قالب این این رویکردها برشمرد.
وی در عین حال با اشاره به افزایش قابل توجه حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۶۱۳۹.۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶، از افزایش ۱۴.۲ درصدی تسهیلات پرداختی در هفت ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته و رسیدن آن به رقم ۳۵۸۱ هزار میلیارد ریال خبر داد. 
به گفته کمیجانی، در این مدت، ۶۰.۳ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۳ درصد بوده است.
وی گفت: با وجود طرح برخی انتقادات غیرکارشناسی د ر توجه ویژه نظام بانکی به بخش تولید ، در سال گذشته مجموع سهم بخش‌های تولیدی اعم از کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان از مجموع ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶.۶ درصد و مجموع سهم آنها از جمع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۴۴.۸ درصد بوده است. 
«این در حالی است که با وجود در برداشتن سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد در سال ۹۶ معادل ۶۳.۴ درصد، سهم این بخش خدمات از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۹۶، معادل ۵۵.۲ درصد بود.»
قائم مقام بانک مرکزی همچنین گفت: تسهیل در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سال ۹۵ با ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به شبکه بانکی وارد فاز جدیدی شد و در سال‌ 1396 و ۱۳۹۷ نیز از شدت بیشتری برخوردار شده است. 
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آغاز طرح در سال ۱۳۹۵ تا ۲۹ آبان سال جاری افزون بر ۳۸۹.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۵۴.۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شد.
به گفته کمیجانی، این در حالی است که هدف اولیه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تنها ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است. 

** حمایت‌های نظام بانکی از تولید باید استمرار یابد
وی با تاکید بر این که حمایت‌های نظام بانکی از تولید باید استمرار یابد، در این زمینه ، آیین‌نامه بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌ تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد، اجرای طرح (پروژه)‌‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل‌و‌نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌‌زایی مناطق مرزی به عنوان برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی برای حمایت از تولید و اشتغال نام برد.