تجدید ارزیابی ایران خودرو و سایپا نزدیک است + عکس

بخش‌نامه جدید بانک‌ مرکزی به بانک‌ها در خصوص مستثنی شدن ایران خودرو و سایپا در برخی محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی، حساسیت اهالی بازار سرمایه را برانگیخت که این موضوع تا چه میزان می‌تواند بر روند این دو نماد تاییر گذار باشد.

به گزارش راهبرد بانک، طبق این بخشنامه ، بانکها دیگر به خاطر مشمول ماده ۱۴۱ و زیان‌ده بودن ایران خودرو و سایپا، محدودیت نداشته و می‌توانند در زمینه های مختلف از جمله طرحهای توسعه، سرمایه در گردش و تجهیزات، تامین اعتبار کنند و برای بدهی‌هایی که به شبکه بانکی دارند، مهلت داده می‌شود که کمک بزرگی به تسهیل و تزریق نقدینگی به این دو شرکت برای پیش برد توان تولید و افزایش محصولات میکند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد تجدید ارزیابی دارایی این دو غول خودروساز نزدیک است؛ چرا که یکی از دلایلی که شرکت ها به سمت تجدیدارزیابی می‌روند این است که بتونند بر اساس ارزش روز دارایی هاشان، وام و تسهیلات بیشتری دریافت کنند.

این خبر حتی می‌تواند برای کلیت بازار نیز مثبت تلقی می‌شود، چرا که تاثیر این دو نماد در شاخص کل انکار ناپذیر است.