سقف تسهیلات اشتغالی بانک توسعه تعاون افزایش یافت

به منظور ارائه خدمات مطلوب در راستای انجام وظایف حرفه‌ای در خصوص ایجاد اشتغال، بانک توسعه تعاون سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی را افزایش داد.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، به منظورارائه خدمات مطلوب در راستای انجام وظایف حرفه ای درخصوص ایجاد اشتغال، بانک توسعه تعاون سقف تسهیلات  اشتغالزایی خود را جهت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ه)، سازمان بهزیستی، مشاغل خانگی، اشتغال ایثارگران و همچنین کارفرمایان کمیته امداد افزایش داد.

گفتنی است براساس موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف قرض الحسنه اشتغالزایی، بانک توسعه تعاون میزان این تسهیلات جهت مددجویان کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی مشاغل خانگی و اشتغال ایثارگران را از ۲۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ ساله و همچنین سقف وام قرض الحسنه قابل اعطاء به کارفرمایان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و مشاغل خانگی را حداکثر به میزان ۲۰۰۰ میلیون ریال برای اشتغال حداقل ۵ نفر از مددجویان افزایش داد.

شایان ذکراست بانک توسعه تعاون در سال جاری ۶۸۵ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد، بنیاد شهید، بهزیستی، مشاغل خانگی و ازدواج پرداخت نموده است. لازم به ذکر است متقاضیان دریافت تسهیلات می توانند با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و سازمان بهزیستی ضمن مراجعه به شعب و افتتاح حساب نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام نمایند.