حمایت بانک ملی ایران از بازار مشاغل خانگی و خود اشتغالی

بانک ملی ایران از بازار مشاغل خانگی و خود اشتغالی حمایت می‌کند.

به گزارش راهبرد بانک، از روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک ملی ایران در جهت توانمندسازی افراد نیازمند و در راستای رونق بازار خود اشتغالی و مشاغل خانگی، از ابتدای سال جاری حمایت ویژه ایاز مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و صاحبان مشاغل خانگی مورد حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته است. این بانک در راستای رونق بازار کسب و کارهای داخلی از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه ماه تعداد یک هزار و ۳۵۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و بالغ بر ۷۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های حمایتی پرداخت کرده است.

بر این اساس در مدت مذکور، سهم تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) از مجموع تسهیلات قرض الحسنه پرداختی بانک ملی ایران بالغ بر یک هزار و ۵۹ فقره به ارزش ۱۹۰ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال و تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی بالغ بر ۲۲۸ فقره به ارزش ۴۰ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال بوده است.

همچنین این بانک، پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به سازمان های حمایتی را نیز در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس در مدت مذکور، شش میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال از این تسهیلات به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۹۶۰ میلیون ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است.

طی این مدت ۱۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال نیز تسهیلات مشاغل خانگی و خوداشتغالی به بنیاد شهید تخصیص داده شده است.

پرداخت ۹۱۵ فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش ۱۰۹ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار کسب و کار کشور بوده است.

این بانک در سال گذشته نیز با رویکرد حمایت از بازار اشتغال ۴۱ هزار و ۲۳۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و بالغ بر ۲۴ هزار و ۹۲۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی تخصیص داده است.