زمان‌بندی اجرای قانون جدید چک

قانون جدید چک تکالیفی را بر عهده بانک‌ها و بانک مرکزی قرار داده که به مرور در مقاطع مختلف یک بازه زمانی دوساله باید اجرایی شود.

به گزارش راهبرد بانک،قانون اصلاح قانون صدور چک سوم دی ماه سال ۹۷ توسط رییس جمهور ابلاغ و بیست و یکم همان ماه لازم‌الاجرا شد. بر مبنای این قانون تکالیفی بر عهده نظام بانکی گذاشته شده که مهلت اجرای برخی از این تکالیف از روز لازم‌الاجرا شدن قانون در نظر گرفته شده و برخی دیگر نیز براساس مفاد قانون باید نهایتا طی دو سال اجرایی شود.

تکالیفی که در سال ۹۷ باید اجرایی می‌شد

زمان اجرای برخی از تکالیف در نظر گرفته شده از همان روز بیست و یکم دی ماه سال گذشته بوده که این تکالیف عبارتند از:

۱. ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی براساس ماده ۴ که اجرایی شده است.

۲. دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک براساس ماده ۵ که در بیشتر بانک‌ها اجرایی شده است.

۳. عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی براساس ماده ۵ مکرر که در برخی از بانک‌ها اجرایی شده است.

۴. صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه براساس ماده ۲۳ که در دفاتر خدمات قضایی اجرایی شده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی براساس تبصره ماده ۵ مکرر باید تا تاریخ ۲۱ اسفند ماه سال گذشته به تصویب می‌رسید که هنوز تصویب نشده است.

تکالیفی که در سال ۹۸ باید اجرایی شود

مهلت زمان اجرای برخی از تکالیف در نظر گرفته شده نیز روز بیست و یکم دی ماه سال جاری است که این تکالیف عبارتند از:

۱. انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیاز در خصوص چک‌های الکترونیکی براساس تبصره ماده یک که در حال حاضر پیش‌نویس دستورالعمل تهیه شده است.

۲. تهیه دستورالعمل ضوابط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک براساس ماده ۶

۳. تدوین ضوابط و راه‌اندازی برداشت مستقیم با چک موردی براساس تبصره ۲ ماده ۶

تکالیفی که در سال ۹۹ باید اجرایی شود

مهلت زمان اجرای برخی از تکالیف در نظر گرفته شده نیز روز بیست و یکم دی ماه سال آینده است که این تکالیف عبارتند از:

۱. جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده براساس ماده ۲۱ مکرر

۲. ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل/ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت‌نویسی فیزیکی/تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد براساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر

۳. ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده) برای دریافت‌کنندگان چک براساس ماده ۲۱ مکرر