اختصاصی راهبرد بانک

پیگیری تاخیر در صدور و ارسال گذرنامه زیارتی اربعین ۱۴۰۲

شماره تماس پیگیری مشکلات و تاخیر در صدور، چاپ و ارسال گذرنامه زیارتی اربعین.

به گزارش راهبرد بانک، با اعلام کاربران گذرنامه برخی افراد با گذشت چندین روز از زمان درخواست و حتی صدور اولیه شماره گذرنامه هنوز به چاپ نرسیده و یا ارسال نشده است. در صورتی که گذرنامه بسیاری از افراد طی چند روز از ثبت درخواست صدور، چاپ و ارسال شده است.

پیگیری تاخیر در چاپ و ارسال گذرنامه زیارتی

افرادی که درخواست گذرنامه زیارتی خود را ارسال کرده اند و در سامانه سماح ثبت نام کرده و بیمه خود را پرداخت کرده اند در صورت گذشت چند روز از زمان درخواست و دریافت نکردن گذرنامه می توانند با شماره تلفن: ۰۲۱۸۱۲۴۰۱۴۰ تماس بگیرند و در مورد گذرنامه خود اطلاعات لازم را کسب کنند.