تلاش عملی شکست تحریم ها

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:آیا اخبارپیغام های متعدد آنها برای مذاکره درکنار تهدیدهایشان خبر از نتایج مقاومت مردم می دهد؟ اطمینان دارم این بار نیز ملت بزرگ ایران سربلند خواهد شد.

به گزارش راهبرد بانک، عبدالناصرهمتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز سوم خرداد روز آزادی خرمشهر است. سال ۱۳۶۱، در چنین روزی، جانشین پخش اخبار صداوسیما بودم. خبر آزادی تدریجی خرمشهر را دریافت کردیم.

خبر بسیارمهمی برای مردم بود. تلاش ما برای اعلام خبر تا ساعت ۱۴ به نتیجه نرسید. فرماندهان عملیات نظر داشتند تا تثبیت کامل موقعیت، اعلام خبر صلاح نیست.

اعلام خبر به ساعت ۱۵ به بعدموکول شد. به اتفاق همکاران برای صرف نهار در غذاخوری نزدیک جام جم، ساعتی به فضای شهر وارد شدیم.

شهر تهران گویا روح نداشت، ما اخبار مهمی داشتیم که آن ها نداشتند، لذا بخوبی تفاوت روحی بین ما ومردم محسوس بود.

افسردگی ناشی از تبلیغات وجنگ روانی دشمنان در آنها احساس می‌شد. به سازمان برگشتیم و بعد از کشمکش گویندگان وقت رادیو وخبر دراینکه کدامشان این خبر مسرت بخش را اعلام کنند و توافق براینکه هردو باهم اعلام کنند، خبر آزادی خرمشهر را اعلام کردیم.

ساعتی بعد برای شرکت در جلسه‌ای مجدد به سطح شهر رفتم. جشن وسرور وشادی مردم وصف ناپذیر بود، روحیه‌ها عالی و درعرض سه ساعت کل جامعه یکپارچه، متحول شده بود.

همتی نوشت: شاید امروز نیز درهمان مقطع سه ساعته باشیم، همه تلاش‌های دولت آمریکا درجنگ اقتصادی که عمده اقشار متوسط به پایین جامعه ما را تحت فشار اقتصادی قرارداده است، درعمل نتوانست آنها را به اهداف اعلام شده آنها برساند.