قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور نهایی شد

با تایید یک مورد از سه ایراد باقیمانده شورای نگهبان و حذف آن از بودجه، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد.

به گزارش راهبرد بانک ،در جلسه صبح یروز  مجمع تشخیص مصلحت نظام که ویژه رسیدگی به اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص بودجه۹۸ بود، با تایید یک مورد از سه ایراد باقیمانده شورای نگهبان و حذف آن از بودجه، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نهایی شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد بندهای ۱ و ۳ ایرادهای باقیمانده شورای نگهبان، مصوبه مجلس را تایید کردند. همچنین در خصوص ایراد وارده به تبصره ۱۶، با تایید نظر شورای نگهبان به حذف آن از بودجه رای دادند.

به این ترتیب با انعکاس رسمی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به رییس مجلس، بزودی متن نهایی قانون بودجه ۹۸ توسط وی به رییس جمهور ارسال خواهد شد تا پس از امضای ریس جمهور، قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور به همه دستگاه‌ها ابلاغ شود.