عرضه اولیه کتوسعه + جزئیات و میزان نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر با نماد کتوسعه در فرابورس عرضه اولیه خواهد شد. زمان و میزان نقدینگی مورد نیاز این عرضه اولیه در این مطلب بررسی شده است.

به گزارش راهبرد بانک، کتوسعه ۵ تیرماه در فرابورس  عرضه اولیه می شود.

روز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم، معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت «توسعه صنایع و معادن کوثر» در فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

عرضه اولیه کتوسعه

این عرضه اولیه به روش ترکیبی (کشف‌ قیمت توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه به قیمت ثابت کشف‌شده به عموم سرمایه‌گذاران) انجام خواهد شد.

از تعداد سهام عرضه شده ۸۵ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

حداکثر سهام در نظر گرفته شده برای هر شخص حقیقی و حقوقی نیز ۲۱۰ سهم به قیمت کشف شده در مرحله اول خواهد بود.

میزان نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه کتوسعه

با توجه به روش عرضه ترکیبی این عرضه اولیه تا مشخص نشدن قیمت در مرحله اول، نمی توان مبلغ مشخصی به عنوان نقدینگی مورد نیاز این عرضه تعیین کرد.

مشخصات عمومی عرضه

تعداد کل سهام شرکت: ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم تعداد کل سهام قابل عرضه: ۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت

متعهد عرضه: سازمان اقتصادی کوثر

مشاور عرضه: شرکت کارگزاری آبان

متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه امید

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

مشخصاًت مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج

تعداد سهام قابل عرضه: ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت

تاریخ دوره سفارش‌گیری و عرضه: روز دوشنبه مورخ ۰۵ / ۰۴ /۱۴۰۲

دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه

حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: ۱,۱۰۰,۰۰۰ سهم

قیمت ارزش گذاری: ۲۴,۲۰۷ ریال

مشخصاًت مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت

حداقل تعداد سهام قابل عرضه: ۸۵,۶۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرک ت

تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز دوشنبه مورخ ۰۵ / ۰۴ / ۱۴۰۲

دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه

حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۲۱۰ سهم

قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول