عرضه اولیه نیان + جزئیات و میزان نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه شرکت نیان الکترونیک

سهام شرکت نیان الکترونیک با نماد نیان در فرابورس عرضه اولیه خواهد شد. زمان و میزان نقدینگی مورد نیاز این عرضه اولیه در این مطلب بررسی شده است.

به گزارش راهبرد بانک، با اعلام شرکت فرابورس ایران عرضه اولیه نیان روز چهارشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ انجام می شود.

مشخصات عرضه اولیه نیان

عرضه اولیه سهام شرکت نیان الکترونیک در نماد نیان

روش عرضه: ترکیبی

نماد معاملاتی: نیان

زمان عرضه: چهارشنبه  ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تعداد کل سهام قابل عرضه: ۳۲ میلیون و ۳۱ هزار و ۶۰۰ سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت

حداکثر تعداد سهام قابل‌خریداری توسط هر کد در مرحله اول: ۲۲۰ هزار سهم

حداکثر تعداد سهام قابل‌خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در مرحله دوم: ۵۰ سهم

میزان نقدینگی موردنیاز عرضه اولیه نیان

حداکثر نقدینگی مورد نیاز: ۳۸۶.۰۰۰ تومان می باشد.

پیش بینی نقدینگی مورد نیاز:

با فرض مشارکت کمتر از ۵۰۰ هزار کد، به هر کد معاملاتی ، حداکثر ۴۳  سهم معادل ۳۳۰.۰۰۰ تومان تخصیص خواهد یافت.

با فرض مشارکت ۱/۵ میلیون کد، ۱۵ سهم معادل ۱۱۰.۰۰۰ تومان به هر کد تخصیص خواهد یافت.

با فرض مشارکت ۲ میلیون کد، ۱۱ سهم معادل ۸۲.۰۰۰ تومان به هر کد تخصیص خواهد یافت.

در این عرضه اولیه ۲۱.۳۵۴.۴۰۰  سهم به عموم عرضه خواهد شد.