برگزاری نشست بانکداران ایرانی فعال در اروپا در تهران

مدیرعامل بانک کارآفرین از برگزاری اولین جلسه بانکداران ایرانی اروپا در تهران خبر داد.

به گزارش راهبرد بانک به نقل از ایبنا،درباره جلسه امروز انجمن بانکداران ایرانی در اروپا به میزبانی بانک کارآفرین، اظهار داشت: پیشنهاد تاسیس انجمن بانک‌های ایرانی در اروپا حدود دو سال پیش مطرح شد و این انجمن به عنوان نهادی متشکل برای پیگیری برخی فعالیت‌های بانک‌های ایرانی در اروپا شکل گرفت.

وی افزود: این انجمن به عنوان یک نهاد آلمانی در این کشور ثبت شده و با بانک مرکزی آلمان، "بافین" نهاد قانون گذار و دولتی بازار آلمان و بسیاری دیگر از مراکز و نهادهای سیاستگذار در این کشور ارتباطی جدی و مستقیم دارد. بنابراین محلی برای حل مشکلات بانک‌های ایرانی در اروپا به مدیریت سیاوش نقشینه از بانکداران قدیمی در ایران است.

مدیرعامل بانک کارآفرین در ادامه توضیح داد: جلسات این انجمن طی این دو سال در برلین برگزار شده اما امروز برای اولین بار جلسه این انجمن در تهران برگزار شد که دلیل این جلسه، افزایش مشکلات  بانکی در ایران است که خوشبختانه این جلسه با حضور حمید قنبری، مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی به عنوان نماینده رییس کل بانک مرکزی، علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد.

به گفته تهرانفر، در این جلسه به غیر از مباحث داخلی انجمن، موضوع اینستکس مطرح شد و از آنجایی که مدیرعامل این شرکت یک بانکدار قدیمی آلمانی است، ارتباط بسیار قوی با اعضای انجمن دارد که اتفاق خوبی برای ایران است.

وی در پایان تاکید کرد: از آنجایی که هنگام برگزاری این جلسات در تهران، تعداد بانکداران حاضر در جلسه بیشتر و جدی تر است، تقاضا کردیم تا یک نوبت از این جلسات در سال، در تهران برگزار شود.