مصوبات کمیسیون تلفیق درباره مالیات پزشکان در راستای ایجاد شفافیت است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی همچون سایر گروه‌های شغلی باید مالیات دهند و هیچ تفاوتی با بقیه ندارند، گفت: شاهد آن هستیم که گروهی از پزشکان مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند و یا اینکه کم پرداخت می‌کنند.

به گزارش راهبرد بانک ،به نقل از فارس ،زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو یی  درباره مصوبات کمیسیون تلفیق درباره دریافت مالیات از پزشکان گفت: شفافیت درآمدی پزشکان هیچ ایرادی ندارد. جامعه پزشکی همچون سایر گروه‌های شغلی باید مالیات دهند و هیچ تفاوتی با بقیه ندارند.

وی ادامه داد: شاهد آن هستیم که گروهی از پزشکان مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند و یا اینکه کم پرداخت می‌کنند و درحال حاضر هم ناراحت هستند. سازوکاری برای شفافیت در این زمینه باید ایجاد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پزشکان با هزینه بیت المال تحصیل کرده‌اند، گفت: پزشکان به تنهایی چیزی از خود ندارند و حاکمیت برای تحصیل، دانشگاه، امنیت و سایر موارد مرتبط به آن‌ها هزینه کرده است.

سعیدی افزود: مصوبه‌های کمیسیون تلفیق درباره مالیات پزشکان در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از درآمدهای کاذب در این بخش است. امیدواریم جامعه پزشکی با پذیرش آن‌ها به قانون احترام بگذارند.

بر اساس این گزارش ، کمیسیون تلفیق مجلس در راستای مقابله با فرار مالیاتی و در قالب دو بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه پوز) و مراکز درمانی را ملزم به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی الحساب مالیات کرد