تعداد کارمندان بانک‌های کشور به ۱۹۵ هزار نفر رسید

در پایان سال ۹۶ تعداد کارکنان بانک‌های کشور به ۱۹۵هزار و ۲۰۲ نفر رسیده است که در این بین، بانک ملی با ۳۴ هزار نفر در رتبه اول، بانک صادرت با ۲۸ هزار و ۷۱۱ نفر در رتبه دوم و بانک ملت با ۲۰ هزار و ۴۸۱ نفر در رتبه سوم قرار دارند

به گزارش راهبرد بانک به نقل از نود اقتصادی آمار نشان می‌دهد در پایان سال ۹۶ تعداد کارکنان بانک‌های کشور به ۱۹۵هزار و ۲۰۲ نفر رسیده است که در این بین، بانک ملی با ۳۴ هزار نفر در رتبه اول، بانک صادرت با ۲۸ هزار و ۷۱۱ نفر در رتبه دوم و بانک ملت با ۲۰ هزار و ۴۸۱ نفر در رتبه سوم قرار دارند. بانک‌های خاورمیانه، صنعت‌ و معدن و بانک دی نیز دارای کمترین تعداد کارمند هستند.