افزایش توانایی دولت به تأمین مالی پروژه ها با ورود به بازار سرمایه

ورود بازار سرمایه به بحث تأمین مالی پروژه های دولتی و ایجاد ابزارهای متنوع تامین مالی بصورت خاص برای هر پروژه می تواند یکی از راه حل های اساسی برای برون رفت از توقف اجرای پروژه های کلان و فرا ملی در کشور باشد.

به گزارش راهبرد بانک، سید محسن فاضلیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، در خصوص هزینه های کلان تأمین مالی پروژه های کشور گفت: تأمین مالی در شرایط کاهش درآمدهای نفتی همواره دستخوش نوسانات شدیدی برای اتمام پروژه ها و طرح های نیمه تمام دولت بوده است. سرمایه ای که بخشی از آن در طرح ها قفل شده و باید برای جبران آن نیز هزینه نگهداری و استهلاک در نظر داشت.

وی در این خصوص به مزیت بازار سرمایه برای تأمین مالی اشاره کرد و گفت: ورود بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای متنوع تامین مالی بصورت خاص برای هر پروژه می تواند یکی از راه حل های اساسی برای برون رفت از توقف اجرای پروژه های کلان و فرا ملی در کشور باشد که با اولویت بندی و جدیت تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات تامین مالی این گونه طرح ها از طریق بازار سرمایه، می‌توان به گردش نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید، کنترل و نظارت بهتر بر آن برنامه ریزی کرد.

وی ادامه داد: حمایت دولت ها از بازارسرمایه همواره نقش تعیین کننده برای رونق یا عدم رونق در توسعه محصولات و ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه داشته است.به عنوان مثال بسترسازی و زیرساخت‌های توسعه انواع بورس‌ها و بازارهای انرژی، کالایی و سلف را می توان از جمله این اقدامات برشمرد که در سال های اخیر به توسعه انواع بازارها و زیر ساخت های مورد نیاز پرداخته شده است.

مدیرعامل تأمین سرمایه بانک مسکن در ادامه در خصوص راهکارهای افزایش مشارکت بازار سرمایه در پروژه های تأمین مالی دولت بیان داشت: یکی از راهکارهای گسترش کارایی بازار سرمایه و ایجاد رقابت حرفه ای بین نهادهای مالی، ایجاد عمق بیشتر در میزان سرمایه و طرح های مورد نظر برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه و دیگری افزایش بازیگران اصلی برای رشد گردش منابع و استفاده از ابزارهای متنوع و در دسترس است .

فاضلیان این گونه بیان داشت که: با توجه به آمارهای منتشر شده، میزان تامین مالی از بازار سرمایه در ١٠ سال گذشته به بیش از ١٢ برابر افزایش یافته است، به گونه ای که از ۴٢ هزار میلیارد ریال در سال ٨۶ به بیش از ۵٢٢ هزار میلیارد ریال (معادل ١٣ میلیارد دلار) در سال ٩۵ افزایش یافته است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اطمینان و اعتماد به سرمایه گذاری در بازار سرمایه ، بسیاری از سرمایه گذاران ریسک پذیر با نرخ بازدهی مناسب را به سمت خود می کشاند و این در شرایطی که سایر بازارهای پولی و ارزی، بازارهای خرده فروشی از قبیل  مسکن در شرایط پرنوسان و عدم اطمینان ناشی از ریسک های غیر سیستماتیک قراردارد و نقدشوندگی و اطمینان از شرایط قابل پیش بینی می تواند سرمایه گذاران را به سمت بازار سرمایه سوق دهد.

وی ادامه داد: به تعبیر دیگر با توجه به تغییرات مداوم در شاخص های کلان اقتصادی از قبیل نرخ بهره بدون ریسک، نرخ تورم، سود سپرده بانکی و نرخ رشد اقتصادی باعث می شود سرمایه گذاران در برآورد آینده طرح اقتصادی ارایه شده با ابهامات زیادی روبرو شوند. از این رو ثبات اقتصادی و پایبندی به شرایط اعلام شده در طرح اقتصادی بهترین راهکار برای جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در امور مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت است.

فاضلیان به چالش پیش روی دولت در خصوص تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره داشت: نرخ بهره بدون ریسک قابل دسترس برای سرمایه گذاران، تعیین نرخ بهره بر اساس میزان ریسک قابل قبول بازار سرمایه و میزان بازدهی مورد انتظار از جمله چالش هایی است که در برخی موارد توجیه اقتصادی تأمین مالی از بازار سرمایه را برای طرح های کلان کشور از بین می برد. اما در این بین، ساختاردهی پروژه های بخش اقتصاد مسکن و ساختمان در قالب ابزارهای نوین تامین مالی از جمله صندوق زمین و ساختمان یکی از این راهکارهای عملیاتی است که تاکنون چند مورد انجام شده است و نواقص آن نیز برطرف شده است.

منبع: سنا