مشارکت بانک پارسیان در ساخت پالایشگاه بیدبلند، نمونه موفقی از تحقق اقتصاد مقاومتی است

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد مشارکت بانک پارسیان در ساخت پالایشگاه بیدبلند بهبهان که نماد اقتصاد مقاومتی کشوراست، گفت: ساخت این پالایشگاه که وظیفه تامین بخش مهمی از مواد اولیه سایر پتروشیمی ها و گاز شهری منطقه را بر عهده دارد از دو جهت حائز اهمیت است. اول آنکه با ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در پروژه های توسعه ای کشور به حرکت اقتصاد کمک کرده و دوم اینکه گام موثری را در جهت اقتصاد مقاومتی برداشته است .

به گزارش راهبرد بانک ،حسین امیری خامکانی افزود: این طرح که به صورت سندیکایی و با مشارکت بانک پارسیان و پنج بانک دیگر اجرا شده است، کمک زیادی به مدرن سازی صنعت کشور و فراهم کردن زیرساخت های عمرانی کشور کرده و از این جهت اقدام بانک پارسیان قابل تقدیر است.
او در ادامه بیان کرد: با وجود هجمه هایی که اخیرا به بانک ها درخصوص بنگاه داری شده است اما در عمل بانک های کشور نشان داده اند که با تشکیل کنسرسیوم و فراهم کردن منابع مورد نیاز برای تامین مالی پالایشگاه ها در راستای اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و با ایجاد ارزش افزوده به توسعه اقتصادی و فعالیت های تولیدی در کشور کمک می کنند.
نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ساخت پالایشگاه بیدبلند بهبهان با مشارکت بانک پارسیان نمونه‌‌ موفقی است که به اشتغال تعداد زیادی از نیروی انسانی کمک کرده است. بنابراین بهتر است که بانک ها در این مسیر حضور پررنگ تری داشته باشند.