انتصاب اعضای هیات مدیره بانک قرض الحسنه رسالت

اعضای هیات مدیره بانک قرض الحسنه رسالت منصوب شدند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی راهبرد بانک ،به نقل از روابط عمومی  بانک قرض الحسنه رسالت، در نشست هیات مدیره  ، علی سلطانی به عنوان عضواصلی و ر‌‌ئیس هیات مدیره، مهدی یزدچی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره، محمدحسین حسین زاده عضو اصلی و مدیر عامل بانک، سید سعید شمسی نژاد و علی رسولی زاده یی اعضای اصلی هیات مدیره معرفی شدند.،