دولت آمریکا برای جبران شکست در صحنه تحریم به جنگ روانی متوسل می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: مردم بزرگوار کشورمان، که دربرابر برخی سختی هاومشکلات معیشتی مقاومت می کنند، جولان رانت جویان و رانت سازان را نمی پذیرند.

به گزارش راهبرد با نک، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت:

١. جنگ اقتصادی علیه مردم ایران کمتر از یک جنگ نظامی نیست.دولت آمریکا برای جبران شکست هایش در صحنه تحریم‌ها همواره به ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی متوسل می شود، مردم عزیز ایران به خوبی به این موضوع پی برده اند.
لذا، مجموعه تصمیم گیران ورسانه ها نیز باید، همسو بامردم، برنامه و استراتژی تبلیغاتی داشته باشند. درشرایط تحریم و فشار اقتصادی، طرح مشکلات واظهار نظر وتحلیل خصوصا ازسوی مسؤلین باید در چارچوب استراتژی باشد.
۲. رانت و فساد در شرایط تحریم تشدید می شود مبارزه با رانت و مراقبت از فضاهای نفوذ رانت جویان از مسیر وضع واصلاح مقررات، واردات ، صادرات ، نرخ، سهمیه ، توزیع و…. بسیار مهم و ضروری است. مردم بزرگوار کشورمان، که دربرابر برخی سختی هاومشکلات معیشتی مقاومت می کنند، جولان رانت جویان و رانت سازان را نمی پذیرند.
رسانه ها می توانند نقش برجسته ای ایفا کنند. بانک مرکزی نیز در این مسیر مصمم است.