۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال جاری وصول شد

بر اساس عملکرد منابع قانون بودجه سال جاری، درآمد دولت از مالیات، عوارض و گمرک در ۹ ماه امسال ۱۰۰ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش راهبرد بانک، عملکرد منابع بودجه سال جاری نشان می‌دهد، درآمدها در ۹ ماه امسال ۱۰۰ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان بوده است.

فصل درآمدها متشکل از درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها است. طبق گفته سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ۹ ماه امسال بالغ بر ۶۸ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان مالیات وصول شد.

جزئیات وصول مالیات در بخش‌های مختلف در جدول قابل مشاهده است.

عملکرد درآمد مالیات و گمرک در ۹ ماه سال ۹۷(ارقام به هزار میلیارد تومان)

عنوان  عملکرد ۹۶ عملکرد ۹۷ درصد تغییرات 
درآمد مالیات و گمرک ۶۸.۳۷۸ ۷۸.۹۸۶ ۱۵.۵
مالیات  ۵۹.۶۶۲ ۶۸.۹۸۶ ۱۵.۶
مالیات اشخاص حقوقی  ۲۰.۵۳۵ ۲۲.۶۹۳ ۱۰.۵
مالیات بر درآمد ۱۱.۱۴۴ ۱۳.۱۲۴ ۱۷.۷
مالیات بر ثروت  ۱.۹۵۳ ۲.۶۳۶ ۳۴.۹
مالیات بر کالا و خدمات  ۲۶.۰۴۹ ۳۰.۵۳۱ ۱۷.۲

طبق گزارش‌های رسمی خزانه‌داری درآمد مالیات و گمرک تا پایان آذرماه امسال ۷۸ هزار و 986 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۵ درصد رشد دارد.

در این مدت ۲۲ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان از اشخاص حقوقی مالیات اخذ شده که ۱۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد، همچنین مالیات بر درآمد با ۱۷.۷ درصد رشد به ۱۳ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان رسید.

مالیات بر کالا و خدمات که رقم عمده آن را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می‌دهد در ۹ ماهه سال جاری ۳۰ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان با رشد ۱۷.۲ درصدی روبرو بود. 

منبع: فارس