ابقای دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کنونی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برای دو سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

به گزارش راهبرد بانک،هفته گذشته اعضای هیأت‌مدیره کانون به اتفاق آرا، سعید اسلامی بیدگلی را برای دو سال دیگر نیز به‌عنوان دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران  انتخاب کردندسعید اسلامی بیدگلی چهارمین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران است که از سال ۹۵ تاکنون این سمت را برعهده داشته است.

منبع: روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران