مرغ گرم ۱۵ هزار تومان کمتر از نرخ مصوب به فروش می رسد

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به مازادعرضه، هرکیلو مرغ گرم ۱۱ تا ۱۵ هزارتومان کمتر از نرخ مصوب به فروش می رسد.

به گزارش راهبرد بانک، آقای محمد یوسفی گفت: قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده ۳۲ تا ۳۷ هزارتومان و مرغ گرم ۴۸ تا ۵۲ هزارتومان است که با نرخ مصوب ۱۱ تا ۱۵ هزارتومان اختلاف دارد.

به گفته او، با توجه به ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ همزمان با واریز حقوق کارمندی و کارگری پیش بینی می شود که مرغ به نرخ مصوب برسد.

یوسفی از توزیع روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح کشور خبر دار و گفت: با وجود بارش برف و سرمای هوا، هیچ یک از راه های مواصلاتی کشور بسته نیست که مشکلی در عرضه رخ بدهد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به استمرار زیان مرغداران گوشتی از ماه ها قبل می توان گفت که اگر تمهیدات اساسی در این خصوص نشود، احتمال تعطیلی برخی واحدها وجود دارد.