مهلت پاس کردن چک های تضمینی امروز پایان می یابد

مهلت یک ماهه بانک مرکزی برای پاس کردن چک های تضمینی سابق که تا پیش از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رایج بود،دیروز (سه شنبه) به پایان می رسد

به گزارش راهبرد بانک ،بانک مرکزی یازدهم آذر ماه به دارندگان چک های تضمینی سابق یک ماه فرصت داد تا نسبت به پاس کردن چک های خود در شبکه بانکی اقدام کنند یعنی یا مبلغ مندرج در آن را به طور نقدی دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اوایل آذر ماه به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت نقدینگی در کشور، شرایط استفاده از چک های تضمینی را تغییر داد و بر این اساس در زمان صدور چک نه تنها باید مشخصات کامل متقاضی و علت صدور آن مشخص باشد بلکه مشخصات گیرنده نیز باید مشخص شود ضمن آنکه امکان انتقال چک به غیر از طریق پشت نویسی چک ها از بین رفت.
در بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی تاکید شده بود که دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند.
ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشاء دریافت چک تضمین‌شده را ارایه کند.

منبع :ایرنا