تقدیر رییس جمهور از بانک توسعه صادرات

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران از بانک توسعه صادرات به خاطر صرفه جویی‌های انجام شده در ماههای گذشته توسط این بانک قدردانی کرد.

به گزارش راهبرد بانک،پیام قدردانی رییس جمهور در نامه ای توسط رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل این بانک ابلاغ شد.
در این نامه آمده است: گزارش آن سازمان در خصوص صرفه جویی به عمل آمده طی ماههای گذشته که در پی تاکیدات ریاست محترم جمهوری در دومین نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید انجام شده است، به استحضار ایشان رسید.
بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر ریاست محترم جمهوری از اقدامات صورت گرفته ابلاغ می شود.

منبع: روابط عمومی بانک توسعه صادرات