بورس کالا روز یکشنبه هجدهم دیماه میزبانِ عرضه ۱۲ هزار دستگاه خودرو

تالارِ خودروی بورسِ کالا، امروز یکشنبه ۱۸ دی میزبانِ عرضه ۱۲ هزار دستگاه خودرو است.

به گزارش راهبرد بانک، ۲ هزار خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک به قیمتِ پایه هر دستگاه، ۲۸۰ میلیون تومان و چهار هزار پژوی ۲۰۷ دنده‌ای، هر دستگاه ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یکشنبه در بورسِ کالا عرضه می‌شود.

۲ هزار خودروی تارا دنده‌ای هم به قیمتِ هر دستگاه ۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد. همچنین ۴ هزار دستگاه شاهین به قیمتِ پایهء هر دستگاه ۳۰۴ میلیون تومان عرضه می‌شود.

مهلتِ ثبتِ سفارشِ این خودروها، ساعتِ ۱۷ روزِ قبل از عرضه و میزانِ پیش پرداختِ این خودرو‌ها ۱۰۰ درصد است.

قیمتِ نهایی این خودرو‌ها بعد از انجامِ مراحلِ کشفِ قیمت، مشخص و هزینه‌های جانبی نیز به آن اضافه می‌شود.