دریافت گواهینامه استاندارد ISO 10015-2019 توسط اداره کل آموزش بانک ملی ایران

اداره کل آموزش بانک ملی ایران موفق به دریافت گواهینامه ISO 10015-2019 شد.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، با بررسی فرآیندهای آموزشی اداره کل آموزش که توسط ممیزین ارشد شرکت ICB Quality انجام شد؛ این اداره کل موفق به دریافت گواهینامه‌های استاندارد ISO 10015-2019 برای ششمین سال و ISO 29993-2017 برای سومین سال متوالی شد.