با ابلاغ معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران؛

سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی مشاغل خانگی به ۱۵۰۰میلیون ریال و سقف کارفرمایی به ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، بخشنامه اجرای تبصره (1) و (2) ماده (3) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش راهبرد بانک،به نقل از اداره کل پست بانک ایران، بر اساس بخشنامه، ۰۱/۲۳۳۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بند (۵) صورتجلسه یک هزار و سیصد و چهل و ششمین سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به ۱.۵۰۰میلیون ریال و سقف کارفرمایی به ازای بکارگیری تعداد افراد مددجو متناسب با سقف فردی حداکثر تا ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.
این بخشنامه می‌افزاید: سقف فردی تسهیلات برای رسته‌های اعلامی مدنظر دستگاههای ذینفع در صورت تایید رسته‌های شغلی توسط کمیسیون پولی و اعتباری بانک مرکزی، ۳.۰۰۰ میلیون ریال و سقف جمعی این رسته‌ها ٢٠ درصد از کل منابع اختصاص یافته به دستگاه تعیین می‌شود.
همچنین، در صورت انحراف تسهیلات و عدم اجرای طرح متقاضی بر اساس نظر دستگاه‌های متولی، موسسه اعتباری نسبت به دین حال کردن تسهیلات بر اساس مفاد قرارداد و اخذ وجه التزام معادل با نرخ تاخیر تادیه دین تسهیلات قرض الحسنه اقدام کند.