به حد نصاب نرسیدن مجمع بانک سرمایه

مجمع بانک سرمایه به دلیل عدم حد نصاب قانونی بیش از ۵۰ درصدی به تنفس کشیده شد .

به گزارش راهبرد بانک،مجمع عادی بطور فوق العاده بانک سرمایه برای تصویب صورتهای مالی سالهای  ۹۵ و ۹۶ ، ساعت ۱۵ دیروز در تالار سوره برگزار شد اما به دلیل حضور ۴۷٫۷ درصد سهامداران و عدم حد نصاب قانونی بیش از ۵۰ درصدی به تنفس کشیده و مقرر شد و در نوبت دوم تشکیل شود .
زمان تشکیل مجمع نوبت دوم متعاقبا اعلام خواهد شد اما بنا بر اعلام برخی مسئولین حاضر در جلسه به احتمال زیاد دو هفته آینده خواهد بود .سهامداران عمده حاضر در جلسه به ترتیب لیزینگ و رفاه فرهنگیان با ۱۰ درصد مالکیت ، سرمایه گذاری فرهنگیان با ۱۰ درصد، شرکت ساختمانی معلم با ۷٫۶ درصد ، سرمایه گذاری فرآیند با ۶٫۲ درصد ، سرمایه گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان با ۵٫۱ درصد ، تامین مسکن فرهنگیان با ۵ درصد و مدیریت فرآینده های نیروگاهی با ۳٫۶ درصد بودند که مجموعا زیر ۵۰ درصد سهامداران هستند .

منبع: بانک سرمایه