بازار اول و سوم فرابورس ایران میزبان دو عرضه عمده سهام کنترلی

بازار اول و سوم فرابورس ایران در تاریخ ۲۴ و ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ میزبان دو عرضه عمده سهام کنترلی مربوط به شرکت‌های پتروشیمی غدیر و توسعه و سرمایه‌گذاری مجاب خواهد بود.

به گزارش راهبرد بانک، روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه تعداد ۹۸۰۰ سهم معادل ۹۸ درصد از سهام شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری مجاب (سهامی عام) از سوی موسسه مجمع جهانی اهل بیت (ع) به طور یکجا و شرایطی از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس به فروش می‌رسد.

قیمت پایه هر سهم این شرکت برای فروش ۲ میلیون و ۵۰ هزار ریال تعیین شده که بدین ترتیب قیمت پایه کل این عرضه ۲۰ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال است. خریداران نیز باید مبلغ ۲ میلیارد و ۹ میلیون ریال را به عنوان سپرده حضور در رقابت بپردازند.

کارگزاری عرضه‌کننده ۹۸ درصد از سهام شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری مجاب، شرکت کارگزاری صبا جهاد بوده و موضوع فعالیت این شرکت ایجاد، تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، خدمانی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی، خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور و هرگونه عملیات خدماتی IT و … است. سهامداران عمده با قید تعداد سهام شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری مجاب نیز به ترتیب موسسه مجمع جهانی اهل بیت با دارا بودن ۹۸۰۰ سهم این شرکت، آقایان محمدرضا رستمی، یحیی آل‌اسحاق، سید بهاالدین حسینی هاشمی و محمدعلی وطنی هر کدام با تعداد ۵۰ سهم هستند.

بازار اول میزبان عرضه عمده «شغدیر»

از سوی دیگر شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به وکالت از طرف شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین در نظر دارد ۶۷.۵۶ درصد از سهام شرکت پتروشیمی غدیر را به طور عمده و نقد یا نقد و اقساط از طریق عرضه در بازار اول فرابورس به فروش برساند. تاریخ این عرضه سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه و قیمت پایه هر سهم نیز ۱۹ هزار و ۴۷۸ ریال تعیین شده است. کارگزار عرضه‌کننده این بلوک شرکت کارگزاری صبا تامین و تعداد سهامی که عرضه می‌شود به تعداد ۸۷۸ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۶۱۴ سهم است. خریداران برای حضور در رقابت خرید این بلوک نیز باید ۱۰ درصد از قیمت پایه کل این عرضه را بپردازند.

منبع: فرابورس ایران