رئیس سازمان برنامه و بودجه

پرداخت پاداش بازنشستگان از روز چهارشنبه ۹ آذرماه آغاز شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان از ۹ آذرماه خبر داد و گفت: هر دستگاهی اسامی را بفرستد، پرداخت‌هایشان را انجام می‌دهیم.

به گزارش راهبرد بانک، مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: امیدواریم بحث بودجه باتوجه به این‌که در کمیسیون فرعی کارش به اتمام رسیده است و از سوی دیگر هم قرار است از روز یکشنبه در ۲ نوبت صبح و بعداز ظهر کار بررسی‌اش در دولت شروع شود، در زمان خودش به مجلس برود.

وی در ادامه افزود: پرداخت پاداش بازنشستگان از روز چهارشنبه ۹ آذرماه آغاز شده است و هر دستگاهی اسامی را بفرستد، پرداخت‌هایشان را انجام می‌دهیم.