قابلیت عودت چک در موبایلت فعال شد

امکان عودت چک‌های صادر شده صیادی در اپلیکیشن موبایلت فعال شد.

به گزارش راهبرد بانک،  به نقل از سامان رسانه، اپلیکیشن موبایلت (موبایل بانک سامان) در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود امکان عودت چک‌های صیادی را برای مشتریان این بانک فراهم کرد.
بر این اساس، تمامی دارندگان چک‌های صیادی که در بانک سامان حساب دارند، می‌توانند در صورت نیاز چک‌های صیادی صادر و و یا دریافت شده را با تایید مجدد ذینفع عودت دهند.
این سرویس جدید در صفحه اصلی موبایلت و در منوی مدیریت چک قرار دارد.