بیمه ایران برای دارندگان بیمه های زندگی تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته است

شرکت سهامی بیمه ایران به منظور حمایت و تکریم بیمه گذاران بیمه های زندگی این شرکت تخفیف های ویژه ای را برای آن دسته از بیمه گزاران بیمه های زندگی که حداقل دو سال از شروع بیمه نامه آنان گذشته و دارای بیمه نامه فعال باشند، در نظر گرفته است.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، بیمه گذاران بیمه های زندگی می توانند در زمان خرید هریک از بیمه نامه های حوادث انفرادی، مسافرین عازم به خارج از کشور، بدنه، آتش سوزی منازل مسکونی، مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان و مسئولیت حرفه ای پزشکان از تخفیف های ویژه ای که در نظر گرفته شده برخوردار شوند.

بر اساس این گزارش، طرح مذکور همزمان با میلاد باسعادت حضرت زینب (س) در نهم آذر ماه سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

تخفیف های قابل ارایه هر بیمه نامه در طرح تکریم بیمه گذاران بیمه های زندگی به شرح زیر است:

۱-بیمه نامه حوادث انفرادی : ۲۰ درصد

۲-بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور : ۱۰ درصد

۳-بیمه نامه بدنه : ۱۰ درصد

۴-بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی : ۱۰ درصد

۵-بیمه نامه های مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان و مسئولیت حرفه ای پزشکان : ۱۰ درصد