معاملات اوراق تسهیلات مسکن از ابتدای امسال رشد ۸ درصدی داشت

بیش از ۲۸میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۳۲هزار و ۲۹۷میلیارد ریال در ۸ماه گذشته در فرابورس دادو ستد شد که نشان از افزایش ۸درصدی حجم و رشد ۹۸درصدی ارزش معاملات این اوراق در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.

به گزارش راهبرد بانک،نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در ۸ ماه گذشته نشان می‌دهد طی ۱۵۹روز معاملاتی تعداد ۶۴۸میلیارد و ۹۲۳میلیون ورقه بهادار در ۳۸میلیون و ۵۴۵هزار نوبت به ارزش ۶۲۱۶۸هزار و ۷۱۱میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افزایش ۶۴درصدی حجم، افت ۴۹درصدی نوبت‌های معاملات و رشد ۲۰۱درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.

همچنین بازار اول فرابورس در ۸ماه گذشت تغییر مالکیت ۱۲۲میلیارد و ۳۰۹میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷۰۱هزار و ۳۳۷میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۱۲۳میلیارد و ۵۳میلیون ورقه بهادار به ارزش ۵۹۲هزار و ۵۶۰میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد ۲ درصدی حجم و افت ۱۴ درصدی ارزش معاملات در بازار اول و کاهش ۶درصدی حجم و افت ۳۵درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ است.

این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۶۴میلیارد و ۲۵۷میلیون اوراق بدهی به ارزش ۵۸۴۳۳هزار و ۳۴۱میلیارد ریال معامله شده است که از رشد ۲۳۹درصدی حجم و ۲۳۳درصدی ارزش معاملات این بازار در ۸ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.

­­افزون بر این، بالغ بر ۱۳۷میلیارد و ۹۹۸میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش ۱۶۰۰هزار و ۶۰۰میلیارد ریال و ۲۸میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۳۲ هزار و ۲۹۷میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش ۲۴۵درصدی حجم و ۱۲۸درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و همچنین افزایش ۸درصدی حجم و رشد ۹۸درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص کل فرابورس نیز که معاملات امسال را از ارتفاع ۱۸هزار و ۵۵۴واحد آغاز کرده است با ثبت افزایش ۰.۷ درصدی، در پایان این ماه به ارتفاع ۱۸هزار و ۵۱۰واحد رسید.

ارزش کل بازار فرابورس نیز که در ابتدای امسال ۱۷۴۷۰هزار و ۱۹۵میلیارد ریال بود، با ثبت رشد ۳ درصدی در ۸ ماه گذشته در پایان آبان ماه به عدد ۱۸۱۳۸هزار و ۳۲میلیارد ریال رسید.