فیلم/وزیر امور اقتصادی و دارایی:

لطمات فعالان اقتصادی حقیقی و مجازی از اغتشاشات را باید به رسمیت شناخت

احسان خاندوزی با بیان اینکه به خطر افتادن امنیت اجتماعی معیشت خانوارها، کسب و کارها و امنیت سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهدُ گفت: ترمیم لطمات وارد شده به کسب و کارها در دستور کار دولت است.

به گزارش راهبرد بانک به نقل از نود اقتصادی ،

احسان خاندوزی با بیان اینکه به خطر افتادن امنیت اجتماعی معیشت خانوارها، کسب و کارها و امنیت سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهدُ گفت: ترمیم لطمات وارد شده به کسب و کارها در دستور کار دولت است.