در گفتگویی اعلام کرد؛

دکتر رهنما مدیر مسول سایت تحلیلی خبری راهبردبانک “

به گزارش راهبرد بانک،دکترسپهدار رهنما مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی بانک اعلام کرد؛ وضعیت اقتصادی کشور بسیار ناپایدار و متلاطم هست که مورد نارضایتی مردم میشود .وی اظهار داشت  دولتمردان با  برنامه ریزی صحیح هر چه سریعتر این  وضعیت راسامان تا بساط نارضایتی و اعتراضات برچیده شود .وی اعلام کرد بنظر من اعتراض مردم ریشه در […]

به گزارش راهبرد بانک،دکترسپهدار رهنما مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی بانک اعلام کرد؛ وضعیت اقتصادی کشور بسیار ناپایدار و متلاطم هست که مورد نارضایتی مردم میشود .وی اظهار داشت  دولتمردان با  برنامه ریزی صحیح هر چه سریعتر این  وضعیت راسامان تا بساط نارضایتی و اعتراضات برچیده شود .وی اعلام کرد بنظر من اعتراض مردم ریشه در مسایل اقتصادی دارد نه سیاسی .و بیشتر افراد معترض با نظام هیچ مخالفتی ندارند فقط دنبال این هستند که مسولین بفکر معیشت مردم باشند و مسایل اقتصادی را سامان دهد.ایشان اعلام  کردند بعضی  که در اعتراضات اموال عمومی را مورد حمله قرار میدند و از بین  می برند اغتشاشگرند و باید  به جزای اعمال خود برسند .