۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱؛

قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانکی کاهشی شد

هر دلار امروز (چهارشنبه، ۱۶ شهریورماه) در صرافی‌های بانکی با ۴۰ تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ ۲۸ هزار و ۵۳۲ تومان به فروش رسید.

به گزارش راهبرد بانک،هریورو نیز امروز در صرافی‌های بانکی با ۱۰ تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ ۲۸ هزار و ۵۷۲ تومان معامله شد.

قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی امروز ۲۸ هزار و ۲۴۸ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۲۸۷ تومان اعلام شد.

علاوه بر این، قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۳۱۴ تومان بود، این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۱۰۲ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۳۵۸ تومان اعلام شد.

همچنین در سامانه نیما در معاملات امروز، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۶۴۰ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۶ هزار و ۸۸۲ تومان معامله شد.