همگام با درخواست مردم

فروشگاه مرکزی” راهبرد بانک” جهت رفاه عموم مردم افتتاح گردید.

به گزارش راهبرد بانک، همگام با عید غدیر خم ،جهت رفاه حال کارکنان معزز بانک و خانواده های محترم این قشر زحمت کش  و احاد مردم عزیز تصمیم گرفته شد که فروشگاه مرکزی راهبرد بانک افتتاح گردد..تخفیفات ویژه ،اصالت کالا ،سرعت  و سهولت در خرید فاکتورهای مهمی است که مسولین این سایت به آن توجه […]

به گزارش راهبرد بانک، همگام با عید غدیر خم ،جهت رفاه حال کارکنان معزز بانک و خانواده های محترم این قشر زحمت کش  و احاد مردم عزیز تصمیم گرفته شد که فروشگاه مرکزی راهبرد بانک افتتاح گردد..تخفیفات ویژه ،اصالت کالا ،سرعت  و سهولت در خرید فاکتورهای مهمی است که مسولین این سایت به آن توجه ویژه کردند .بزودی  قرادادهای خوبی با صاحبان کسب کار جهت ارایه  خدمت به مردم منعقد خواهد شد .