۱۳ تیرماه ۱۴۰۱؛

عقبگرد قیمت سکه به کانال ۱۴ میلیون تومان

قیمت سکه طرح جدید امروز (دوشنبه، ۱۳ تیرماه) با ۴۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.

به گزارش راهبرد بانک، قیمت سکه طرح جدید امروز (دوشنبه، ۱۳ تیرماه) با ۴۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.