دکتر سپهداررهنما مدیر مسول پایگاه خبری تحلیلی "راهبرد بانک "

جراحی اقتصادی توسط دولت ،باید سالها قبل اتفاق می افتاد .

دکتر سپهدار رهنما مدیر مسول سایت خبری تحلیلی راهبرد بانک ،در مورد جراحی اقتصادی توسط دولت ابراز داشتند ،این حرکت دولت باید سالها قبل اتفاق می افتد و قطعا حرکت مهم و سرنوشت ساز ی است که تاثیر آن بزودی مشخص می شود .

به گزارش راهبرد بانک،دکتر رهنما  مدیر مسول ماهنامه تخصصی راهبردهای نوین بانکداری در گفتگویی ابراز داشتند که جراحی اقتصادی توسط دولت حرکتی بسیار مهم و سرنوشت ساز است که بزودی آثار آن را در کشور خواهیم دید .وی با اشاره به این مطلب که دست افرا سود جو و منفعت طلب را باید از سفره مردم قطع کرد ،گفت که جراحی اقتصادی فقط شامل پرداخت یارانه های ناشی از حذف نرخ ارز ترجیحی و …نیست ، دولت باید اهتمام ویژ ه ای نسبت به اصلاح ساختار بانکی ،نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید ،اصلاح ساختار بورس و همچنین توجه ویژه به تولید و شرکت های دانش بنیان داشته باشد . دکتر رهنما با تاکید بر این موضوع که  تیم اقتصادی دولت باید همگام و منسجم عمل کرده و از هرگونه تصمیم شتاب زده که آرامش جامعه را به هم بزند ،پرهیز و از صاحبنظران عرصه اقتصاد بخصوص قشر فرهیخنه  دانشگاهی استفاده نمایند.