اسامی ابربدهکاران ۴ بانک دولتی منتشر شد

بانک‌های ملی، مسکن، کشاورزی و پست‌بانک اسامی ابربدهکاران خود را منتشر کردند.

به گزارش راهبرد بانک، بانک‌های ملی، مسکن، کشاورزی و پست‌بانک در راستای شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند.

این اقدام پس از فرمان رئیس جمهور و دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی انجام شده است.

لازم به ذکر است که برخی از این بانک‌ها میزان بدهی بدهکاران را اعلام نکرده‌اند.

اسامی بدهکاران بزرگ بانک ملی را اینجادریافت کنید.

اسامی بدهکاران بانک کشاورزی

اسامی بدهکاران پست‌بانک

اسامی بدهکاران کلان بانک مسکن