رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی انتخاب شد

گروه استان‌ها ـ در جلسه هیئت مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبی، زینلی مدیرعامل شرکت کویر تایر با رای قاطع اعضاء به سمت رییس هیئت مدیره این خانه انتخاب شد.

به گزارش راهبرد بانک،از  بیرجند، در نخستین جلسه هیئت مدیره  خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی که به میزبانی شرکت کویرتایر برگزار شد سید محمدحسین زینلی با کسب قاطع آراء به عنوان رییس هیئت مدیره  انتخاب شد.

براساس دستور جلسه ،اعضای هیئت مدیره نسبت به تعیین رئیس، نائب رییس، دبیر و خزانه دارخانه صنعت، معدن و تجارت استان  رای گیری کردند که در پایان محمدحسین زینلی به عنوان رئیس، احمد پروین به عنوان نایب رئیس، احسان منوچهری به عنوان دبیر و محمد دهجو به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.