حد نصاب تجارت ماهانه کشور در دوران تحریم شکسته شد

تجارت غیرنفتی کشور از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه (اسفندماه ۱۳۹۹)، ۴۰ درصد و نسبت به بهمن ماه ۱۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش راهبرد بانک، تجارت غیرنفتی کشور با ثبت حدنصاب ۱۱میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار در آخرین  ماه سال ۱۴۰۰ به بالاترین میزان ارزش تجاری در طول یک ماه طی چند سال اخیر به ویژه در زمان تشدید تحریم و فشارهای حداکثری نظام سلطه در چهار سال اخیر رسید که این میزان از لحاظ ارزش نسبت به  مدت مشابه (اسفندماه ۱۳۹۹)، ۴۰درصد و نسبت به بهمن ماه ۱۷ درصد  رشد داشته است.

در اسفند ماه، ۱۴میلیون و ۵۳۹هزار تن کالا به ارزش ۱۱میلیارد و۵۳۸ میلیون دلار  بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که سهم صادرات ۱۰میلیون و ۱۱۷هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۱۰۲میلیون دلار  و سهم واردات چهار میلیون و ۴۲۲هزار تن کالا به ارزش ۶میلیارد و ۴۳۶میلیون دلار بود.

سخنگوی گمرک در خصوص تغییرات میزان  صادرات غیرنفتی   گفت: با صادرات ۱۰میلیون و ۱۱۷هزار تن کالای ایرانی  به ارزش پنج میلیارد و ۱۰۲میلیون دلار در این ماه، نسبت به اسفند  سال قبل، کاهش دو درصدی در وزن و افزایش ۳۷درصدی در ارزش را شاهد بودیم که نسبت به ماه قبل یعنی بهمن ماه، با وجود کاهش ۱۷درصدی در وزن، هفت درصد  ارزش صادرات با  رشد همراه بوده است.

در ماه   ۲۹ روزه ی اسفند  ، چین با خرید سه میلیون و ۳۴۸هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۶۸۹میلیون دلار و رشد ۷۶درصدی نسبت به مدت مشابه و ۴۳ درصدی نسبت به بهمن ماه در جایگاه نخست، امارات  با رشد ۵۳درصدی نسبت به اسفند ۱۳۹۹و ۶۳درصدی نسبت به ماه قبل با خرید  ۹۲۳هزار تن کالا به ارزش ۶۹۹میلیون دلار ،عراق با رشد ۲۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل وکاهش ۲۵درصدی نسبت به بهمن ماه، با خرید یک میلیون و ۸۶۴هزار تن کالا به ارزش ۶۹۴میلیون دلار،ترکیه با ۴۳۴ هزار تن کالا به ارزش ۴۸۰میلیون دلار و رشد ۶۱درصدی نسبت به مدت مشابه و کاهش۵۵ درصدی نسبت به بهمن ماه  و افغانستان با خرید ۳۴۲هزار تن کالا به ارزش ۱۸۴میلیون دلار با کاهش ۱۱درصدی نسبت به مدت مشابه و رشد۵۹ درصدی  نسبت به بهمن ماه، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی در اسفند  ماه ۱۴۰۰ بودند.

وی در خصوص میزان واردات به کشور در اسفند ماه گفت:چهار میلیون و ۴۲۲هزار تن کالای وارده به ارزش ۶ میلیارد و ۴۳۶میلیون دلار در ماه اسفند  از گمرکات اجرایی ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه ۵۲درصد در وزن و ۴۲درصد در ارزش رشد داشته و نسبت به ماه قبل ۲۴درصد در وزن و ۲۶درصد در ارزش، با افزایش همراه بوده است.

لطیفی در خصوص کشورهای نخست طرف معامله در این ماه توضیح داد: امارات  با فروش یک میلیون و ۲۵۸هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۶۸میلیون دلار و رشد ۷۸درصدی نسبت به  مدت مشابه و ۲۹درصدی نسبت به بهمن ماه ، چین با  ۴۶۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۳۹میلیون دلار و رشد ۵۸درصدی نسبت به اسفند سال ۹۹ و رشد چهار درصدی نسبت به  ماه قبل، ترکیه با ۲۵۴هزارتن کالا به ارزش ۵۹۶میلیون دلار و رشد هفت درصدی نسبت به اسفند۹۹ و  ۲۶درصدی نسبت به بهمن ماه ، آلمان با فروش ۱۶۱هزار تن کالا، به ارزش ۲۸۲میلیون دلار و رشد ۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه و ۱۱۷درصدی نسبت به  ماه قبل و روسیه با ۵۱۵هزار تن کالا به ارزش ۲۱۴میلیون دلار و رشد ۸۴درصدی نسبت به مدت مشابه  و ۷۵درصدی نسبت به بهمن ماه، به ترتیب پنج شریک اول جمهوری اسلامی ایران در تامین کالاهای مورد نیاز کشور در اسفند ۱۴۰۰بودند.

همچنین در این مدت بیش از یک میلیون و ۱۷۱هزار تن کالای خارجی در اسفندماه از قلمرو کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه ، ۵۲درصد افزایش داشته و نسبت به بهمن ماه نیز با ۹درصد رشد همراه بوده  است که این حجم تراتزیت خارجی در طول یک ماه حد نصاب دیگری  است که در اسفند ماه کشور به دست آورده است