قیمت سکه در ۱۴۰۰ چقدر افزایش یافت؟

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید از فروردین ماه تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ترتیب با رشد ۱۳ و ۱۱.۷ درصدی مواجه شده است.

به گزارش راهبرد بانک، در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تحولات متوسط قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید در ۱۱ ماهه سال گذشته ثبت شده که متوسط قیمت فروش یک سکه بهار آزادی طرح قدیم و جدید در بازار آزاد تهران در فروردین ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۱۰ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان بوده است.

در اردیبهشت ماه نیز، متوسط نرخ فروش سکه طرح قدیم و جدید به ترتیب با ۷ و ۷.۶ درصد کاهش در مقایسه با ماه قبل مواجه شد و هر یک به طور متوسط با قیمت ۹ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان و ۹ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان فروخته شدند.

اما قیمت سکه در ماه بعد روند صعودی گرفت و به رقم ۱۰ میلیون تومان رسید و متوسط قیمت فروش سکه طرح قدیم و جدید تا مردادماه به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۸۵۶ هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۳۲۴ هزار تومان رسید. پس از این، تا آبان ماه متوسط نرخ فروش سکه طرح قدیم در محدوده ۱۱ میلیون توان نوسان داشت و سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۹۴ هزار تومان رسید.

در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۰، متوسط نرخ فروش سکه طرح قدیم و جدید در ۱۲ میلیون تومان باقی ماند و تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته قیمت سکه طرح قدیم به ۱۱ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان و طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۳۸ هزار تومان رسید. بنابراین، متوسط قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید از فروردین ماه تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ترتیب با رشد ۱۳ و ۱۱.۷ درصدی مواجه شده است.

از سوی دیگر، بیشترین قیمتی که سکه طرح قدیم و جدید در سال گذشته به فروش رفته، معادل ۱۲ میلیون  و ۶۴۹ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان است. این در حالی است که متوسط قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید از فروردین ماه تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۶۸.۵ و ۷۰.۸ درصد افزایش یافته است.

ردیف  ماه قیمت سکه طرح قدیم  قیمت سکه طرح جدید 
۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان  ۱۰ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان 
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۹ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان  ۹ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان 
۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان  ۱۰ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان 
۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۰ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان  ۱۰ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان 
۵ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰ میلیون و ۸۵۶ هزار تومان  ۱۱ میلیون و ۳۲۴ هزار تومان 
۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان  ۱۱ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان 
۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۱ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان  ۱۱ میلیون و   ۷۱۳ هزار تومان 
۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان  ۱۲ میلیون و ۹۴ هزار تومان 
۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۲ میلیون  و ۶۴۹ هزار تومان  ۱۲ میلیون و و ۹۴۱ هزار تومان 
۱۰ دی ۱۴۰۰ ۱۲ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان   ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان 
۱۱ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان  ۱۲ میلیون و ۳۸ هزار تومان